Elitameble B2B - logo

Formularz rejestracyjny

Dane firmy:

Dane właściciela/osoby uprawnionej do reprezentowania firmy w celu aktualizowania danych do kont B2B Elita:

Dane dot. dostępu do platformy B2B Elita:

Dostęp *

Co najmniej jedno pole musi zostać zaznaczone

Wybierz swój region: *

Kamil Krzyśpiak

kamil.krzyspiak@elitameble.pl

Konrad Ziółkowski

konrad.ziolkowski@elitameble.pl

Waldemar Wieczerzak

waldemar.wieczerzak@elitameble.pl

Cezary Bielak

cezary.bielak@elitameble.pl

Michał Napierała

michal.napierala@elitameble.pl

Maciej Bednarski

maciej.bednarski@elitameble.pl

Dariusz Dziapka

dariusz.dziapka@elitameble.pl

Sebastian Kałuża

sebastian.kaluza@elitameble.pl

Zbigniew Piotrowski

zbigniew.piotrowski@elitameble.pl

Tomasz Chmielarczyk

tomasz.chmielarczyk@elitameble.pl

Wysyłanie...