CSR

Raport Społecznej Odpowiedzialności, czyli przegląd działań spółki Elita z zakresu społecznej odpowiedzialności, jest pierwszą naszą publikacją tego typu, rodzajem sprawozdania z tego, jak realizujemy ideę odpowiedzialności za środowisko, pracowników, prawa konsumentów i otoczenie społeczne. Publikacja ta obejmuje okres od 2006  do 2007 roku.

Publikację tę traktujemy jako jedną z form dialogu z naszymi interesariuszami. To założenie przyświecało nam podczas jej opracowywania. W poszczególnych rozdziałach pokazaliśmy, jak rozumiemy swoją odpowiedzialność na każdym etapie działania przedsiębiorstwa, jak jest ona wpisywana w sposób funkcjonowania firmy, a jakie inicjatywy podejmujemy dodatkowo.