Szkolenia

Elita Sp. z o.o. przykłada do działalności szkoleniowej bardzo dużą wagę, gdyż podnoszenie kwalifikacji pracowników to jeden z kluczowych czynników rozwoju organizacji. Dla wszystkich zainteresowanych dostępne są różnego rodzaju szkolenia – zarówno wewnętrzne, jak i organizowane przez firmy zewnętrzne.

Wykres 12: Szkolenia w 2006 i 2007 roku

#-szkolenia