PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ELITA SP. Z O.O. Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

ELITA Sp. z o. o.
Ul. Żeromskiego 32
82-400 Sztumskie Pole
NIP 579-17-82-667
REGON 191670703
KRS 0000058866

Board members:
Raúl Royo López – Prezes Zarządu
Marcin Dymarski – Wiceprezes Zarządu

Proxy:
Tomasz Pietrzak – Prokurent

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ELITA Sp. z o.o. ORAZ SPARTAKUS TRADING BIS Sp. z.o.o. i SPARTAKUS TRADING Sp. z.o.o.
downloadable pdf file