SPARTAKUS TRADING Sp. z o. o.

SPARTAKUS TRADING Sp. z o. o.
Ul. Żeromskiego 32
82-400 Sztumskie Pole
NIP 579-22-52-463
REGON 221995902
KRS 0000488587

Board members:
Raúl Royo López – Chairman of the Board
Marcin Dymarski – Vice President

Proxy:
Tomasz Pietrzak – Prokurent

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ELITA Sp. z o.o. ORAZ SPARTAKUS TRADING BIS Sp. z.o.o. i SPARTAKUS TRADING Sp. z.o.o.
downloadable pdf file