WENUS TRADING Sp. z o. o.

WENUS TRADING Sp. z o. o.
Ul. Żeromskiego 32
82-400 Sztumskie Pole
NIP 579-22-52-664
REGON 221999981
KRS 0000490198

Board members:
Raúl Royo López – Chairman of the Board
Marcin Dymarski – Vice President

Proxy:
Tomasz Pietrzak – Prokurent

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK SPARTAKUS TRADING BIS Sp. z.o.o. oraz WENUS TRADING Sp. z.o.o.
downloadable pdf file