Polityka prywatności

KLAUZLA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych tj. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Royo Polska Sp. z o. o. mająca siedzibę 82-400 Sztumskie Pole, ul. Żeromskiego 32, posiadająca nr NIP: 579-17-82-667, REGON: 191670703 nr KRS: 0000058866, informuje, że:

  • w sytuacji wskazania danych osobowych przez klientów ich administratorem staje się wskazana Spółka, która prowadzić będzie operacje przetwarzania danych w zakresie wymaganym treścią umowy zawartej z klientem lub wymogami przepisów prawa;
  • Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych (PODO) w Spółce jest: Magdalena Piłat adres mailowy: podo@elitameble.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu zrealizowania zawartej umowy, w tym wystawienia imiennej faktury Vat i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu przyjęcia do realizacji roszczenia reklamacyjnego, gdzie mogą być one wówczas przekazane podmiotom w postaci serwisów gwarancyjnych, producentów i innych realizujących zgłoszenie reklamacyjne, którzy zapewniają wymagany poziom ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;
  • podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy zawartej pomiędzy stronami, brak danych uniemożliwi prawidłową realizację umowy (brak ewentualności wystawienia imiennej faktury Vat, brak możliwości zrealizowania roszczenia reklamacyjnego);
  • osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania, przenoszenia danych, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru oraz do cofnięcia zgody na przetwarzani danych osobowych;
  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu ich podania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, co związane jest także z obowiązującymi terminami związanymi z roszczeniami reklamacyjnymi.

Administrator danych
Zarząd Spółki „Royo Polska” Sp. z o. o.