Projekty EU

„Wdrożenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego mebli łazienkowych”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

4 Oś priorytetowa – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Szanowni Państwo,

Firma ELITA Sp. z o.o. pragnie poinformować,
że  współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 przy realizacji następującego projektu:

„Wdrożenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego mebli łazienkowych”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego