Polityka jakości

Najważniejszym celem firmy Elita Sp. z o.o. jest ciągły rozwój i doskonalenie, mające na celu utrzymanie dotychczasowych, oraz pozyskanie nowych Klientów.

Cel ten osiągamy poprzez spełnianie wymagań naszych Klientów, oraz ustawiczne poszerzanie obszaru działania i oferty, tak, aby kompleksowość naszej oferty w pełni ich satysfakcjonowała, zaś dostęp do naszych wyrobów nie był utrudniony.

Deklarujemy, że spełniamy wymagania Klientów oraz wszelkie wymagania prawne, co pozwala nam wykonywać prace na najwyższym poziomie.

Poprzez ustawiczne szkolenia podnosimy kwalifikacje pracowników, jednocześnie tworząc warunki zachęcające do poprawy organizacji i wydajności pracy. Zrozumienie zasad Systemu Zarządzania Jakością przez pracowników, ich udział i zaangażowanie w wykonywaną pracę stanowi o naszej wiarygodności, terminowości i konkurencyjności, a w konsekwencji przyczynia się do dalszego rozwoju Naszej Organizacji.

Gwarancję najwyższej jakości naszych usług stanowi:

  1. Zaangażowanie pracowników w realizację usług spełniających wymagania klienta.
  2. Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności wdrożonego systemu zarządzania.
  3. Dobra organizacja pracy, dająca satysfakcję zarówno naszym Klientom jak i pracownikom.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki i zasoby potrzebne do utrzymania i doskonalenia wdrożonego systemu jakości. Wyznacznikiem kierunku rozwoju jest znaczna rozbudowa zakładu produkcyjnego i unowocześnienie linii produkcyjnych. W proces doskonalenia systemu zaangażowani są wszyscy pracownicy naszej firmy. Podstawowy kierunek realizowanych przez nas celów jakościowych to:

Orientacja na Klienta

Jako właściciele firmy Elita Sp. z o.o. zapewniamy Klientów i Dostawców, że nasze przedsiębiorstwo stosuje najwyższe standardy we wszelkich realizowanych działaniach.

Wiceprezes Zarządu
Marcin Dymarski