Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Najważniejszym celem firmy Elita Sp. z o.o. jest ciągły rozwój i doskonalenie, które pozwala na systematyczne dostarczanie wysokiej jakości kolekcji wyposażenia i mebli łazienkowych w warunkach uwzględniających bezpieczeństwo środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju. Nasze wyroby i usługi spełniają wymogi naszych Klientów, a wdrożony Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia istotne potrzeby i wymagania zainteresowanych Stron.

Realizację naszych celów opieramy na zidentyfikowanych, ciągle doskonalonych procesach, efektywnie wykorzystywanych zasobach, na właściwym podziale uprawnień i odpowiedzialności, a przede wszystkim – na systematycznym rozwoju i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji całego personelu i jego zaangażowaniu w wykonywane zadania.

 

Dążenie do zwiększenia satysfakcji naszych klientów i osiągnięcia najwyższej jakości wyrobów i usług jest konsekwencją realizacji naszych celów, które osiągamy poprzez:

  • stosowanie w bieżącej działalności zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015;
  • spełnienia wymagań prawnych, regulacyjnych i innych dotyczących naszej firmy;
  • optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ciągłe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów poprzez terminową realizację zamówień, minimalizację reklamacji oraz stałe monitorowanie procesów;
  • identyfikowanie się pracowników z celami jakościowymi i środowiskowym Firmy, pogłębianie i utrzymywanie w pracownikach przekonania o ich wpływie i odpowiedzialności za jakość produkowanych wyrobów oraz środowisko naturalne;
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez system szkoleń oraz ciągłe podnoszenie ich świadomości ekologicznej;
  • doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej poprzez sprawdzony system oceny i doboru dostawców i podwykonawców oraz rozwijanie z nimi partnerskiej współpracy;
  • systematycznego ograniczania zużycia mediów i zapewnienia efektywności energetycznej;
  • optymalizację zużycia surowców oraz wdrożenie racjonalnej polityki gospodarowania odpadami;
  • monitorowanie aspektów środowiskowych i podejmowanie działań z nich wynikających oraz skuteczne zapobiegania potencjalnym awariom.

 

Zrozumienie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez pracowników, ich udział i zaangażowanie w wykonywaną pracę stanowi o naszej wiarygodności, terminowości, konkurencyjności i odpowiedzialności za środowisko, a w konsekwencji przyczynia się do dalszego rozwoju Naszej Firmy.

 

Niniejsza Polityka została zakomunikowana wszystkim pracownikom i jest dostępna dla stron zainteresowanych. W imieniu wszystkich pracowników zobowiązuję się do przestrzegania zapisów niniejszego dokumentu i ciągłego doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Sztumskie Pole, dnia 09 marca 2023 roku.

Wiceprezes Zarządu
Marcin Dymarski

Polityka cookies

Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.